Vad är identitet?

Företagets själ

Identitet kan man säga är företagets själ. Den uppkommer genom ledarskap och därför får den sina unika egenskaper som en effekt av grundarens personlighet och värderingar.

Identiteten utrycks genom företagets kultur, utbudet av produkter och tjänster, hur man bygger kundrelationer, hur marknadsföringen utformas och vilka värderingar man har.

Produkternas själ

På samma sätt som företaget så har produkterna (eller tjänsterna) en identitet som kommer från deras unika egenskaper. Produkternas identitet kommer ur företagets identitet men när de levereras till kunden så får de en självständig identitet genom kundens användande av produkten.

Gestaltad identitet

Varumärkesbyggande handlar till stor del om att kommunicera identitet. För att kommunicera identitet effektiv så måste identiteten gestaltas. Gestaltning av identitet kallas också design.

Bra design gestaltar rätt identitet genom att påverka känslomässigt. Dålig design gestaltar fel identitet eller påverkar inte känslomässigt.

Det mesta kan användas för att kommunicera identitet. Ord, symboler, ljud språk, bilder, färger, smaker, texter, musik, film, arkitektur, form är några exempel.