Vad är en marknadsposition?

En varumärkespositionering utgår ifrån frågor som:
– Vem är man?
– Vad står man för?
– Vad gör man?
– Vad är det man levererar?
– Vem är kunden?
– Var finns kunden?

Svaren på frågorna är varumärkespositionen.

Att få fram korrekta svar om befintlig position och om möjliga positioner som går att använda för en varumärkesstrategi är ofta komplicerat och kräver analys och eftertanke. Dessutom måste svaren på frågorna vara i samklang med varandra och relevanta i förhållande till verkligheten, annars har man inte en fungerande affärsmodell.

Läs mer på Wikipedia (sv) om positionering.

Engelska Wikipedia har en fylligare artikel om positioning.