priser

Det är som bekant svårt att inom marknadsföringsbranschen sätta exakta priser på tjänster utan att genomföra en omfattande förstudie. Kostnader kommer an på kunden och projektspecifika faktorer och man arbetar på löpande räkning. Eftersom äkta fejk dock arbetar mycket med sk standardiserade arbetsprocesser, är det ofta möjligt för oss att tillhandahålla budgetunderlag i form av ett kostnadsspan. Det vill säga slutkostnaden för ett visst arbete har en miniminivå och en maxnivå (som 14.700 – 23.000 kr).

öppet publicerade kostnadsspan

Vi har tidigare öppet publicerat kostnadsspan för alla våra tjänster i websajten, för att våra kunder enkelt ska kunna göra egna budgetkalkyler utan att begära offerter från oss. Dessa budgetunderlag har emellertid blivit inaktuella i och med att våra tjänster har omdefinierats och ompacketerats och att kundbehov har förändrats. Vi vet att de öppet publicerade priserna var mycket uppskattade och arbetar med att ta fram nya budgeteringsstöd.

exakta budgetunderlag

Vid önskemål om en mer exakt kostnadskalkyl innan projektstart för större projekt, så finns möjlighet att köpa till projektering inberäknat budgetunderlag.

fasta avtalspriser

Likartade återkommande arbeten erbjuder vi ofta till fasta avtalspriser, efter att det första grundarbetet är avklarat.

timtaxor

På arbeten där vi tillämpar timtaxa så debiterar vi utifrån arbetets svårighetsgrad enligt följande tariff:

– Forskningskompetens 2.500 kr per timme
– Kvalificerad expertkompetens plus erfarenhet 1.495 kr per timme
– Expertkompetens 995 kr per timme
– Kvalificerat produktionsarbete 750 kr per timme
– Okvalificerat arbete 550 kr per timme

Alla våra priser är angivna i svenska kronor exklusive moms.