om äkta fejk

OBS! ej slutversion – Rasmus funderar!

– en varumärkesbyrå för ägareledda företag

Vi är en varumärkesbyrå och det vi gör är helt enkelt att bygga varumärke – dina kunders uppfattning om dig.

Varumärkesbyggande är ett brett område och ett område vars förutsättningar utvecklas och förändras i takt med samhället. Utbudet av metoder växer lavinartat och metoder skapas av entreprenörer världen över allt eftersom de upptäcker behov. Det är en nödvändig guldgruva. Vi verkar i ett samhälle som spänner över fem kontinenter och snart sju miljarder människor. Samtidigt har vi fri tillgång till dessa människors tankar och idéer, vilket i sin tur förser oss med en oändlig resurs av kunskap och innovation som tillåter oss att verka globalt. Det krävs viljestyrka för att ha koll på samtiden, men enbart koll räcker inte. Du måste även kunna navigera samtiden, veta var du hittar det du letar efter och hur du tillgodogör dig detta. Varumärkesbyggare är liksom 1800-talets kartritare och sjöfarare förenade i en och samma byrå.

Som alla framstående sjöfarare finns inom varumärkesbyggande en djupgående respekt för det som har varit – de kontinenter som äventyrare före vår tid upptäckte, de modiga nybyggare som lade grunden till våra samhällen idag. Principerna som styr strategi förändras inte. Samma riktlinjer som Aristoteles lade fast om historieberättande på 300-talet f.Kr. är lika aktuella för dagens filmskapare. Likaså är de riktlinjer Sun Zis lade fast i sitt verk Krigskonsten på 500-talet f.Kr. lika aktuella för dagens strateger. För varumärkesbyggare gäller principen om att skapa ett plastiskt rykte som i sig själv är en livskraftig mekanism, utvecklas i takt med företaget och är mottagligt för omvärldens gensvar. Sedan är uppgiften att sprida och manövrera det ryktet.

äkta fejk arbetar med allt ifrån skapande av maskotar och myter, till bland andra underättelsebaserad strategi, gerillamarknadsföring och spel. Vi gör inte. Vi designar och allt vi designar låter vi vara öppet tillgängligt för allmänheten. Den skickliga entreprenören inser att information är en indikator för hur och var de hittar den som förstår att nyttja kunskapen. Vi tror på spridandet av fri kunskap.

Välkommen till oss!

rasmus, erika och lizinka