start

det första steget

Äkta fejk är en varumärkesbyrå för ägarledda företag. Våra kunder har byggt upp företagets rykte på sin personlighet, sin egen kunnighet och erfarenhet inom sitt verksamhetsområde. Samtidigt betyder det också att kundernas lojalitet är knuten till ägaren som person och det medför en hel del begränsningar.

Som ägare går din tid framförallt åt till att underhålla din befintliga kundbas och sköta införsäljning eftersom dina kunder i sin tur självklart helst pratar direkt med den de har sitt huvudsakliga förtroende för – dig. Samma skäl gör det svårt att nyanställa och omfördela personal. Satsningar på företagets utveckling och nya marknader blir lidande. Och ditt företags värde blir helt beroende av din närvaro och aktiva deltagande i verksamheten. Det vill säga, om du någon gång i framtiden skulle vilja sälja eller överlåta ditt företag, så får du problem att göra det till dess riktiga marknadsvärde.

bygga varumärke

Ditt varumärke är den utmärkande kombination av kvaliteter som befintliga och framtida kunder tillskriver dig, ditt företag och dina tjänster/produkter. Du bygger ditt företag så att det förkroppsligar de egenskaper och kärnvärden som utgör ditt förtroendekapital som ägare. På så sätt bygger du ett varumärke.

När du överför kundernas lojalitet från din person till din verksamhet som helhet, skapar du en stabil relation mellan ditt företag och dina kunder och du genererar handlingsfrihet i företaget.

logo

För att lyckas överföra kundernas lojalitet från dig som ägare till företaget som varumärke behöver du ett antal verktyg. Det första och viktigaste verktyget är en logo. Logon är en symbol för de egenskaper hos företaget och dess produkter som utgör varumärket  – folks uppfattning om företaget. Människor är märkliga djur, vi tycks vara genetiskt betingade att vara lojala mot symboler. Så om du har en logo som uppfyller vissa grundläggande krav på symboler, så kommer dina kunder att börja flytta sin lojalitet till symbolen för varumärket, dvs logon.

start

Start innehåller de grundläggande investeringar som krävs för att börja flytta kundernas lojalitet till företaget. Efter ett första möte med dig skräddarsyr vi start för att passa just din situation och dina behov.

Räkna med ett till ett och ett halvt år för att genomföra start i sin helhet. Tiden handlar inte så mycket om arbetsmängden utan om att det måste ta lite tid för att bli bra och har man för bråttom ökar risken att någonting går snett och då kan man skada sitt varumärke.