identitet

Basen för varumärkesbyggande är identitet.

Utan en unik identitet hos företaget, tjänsterna eller produkterna så kommer alla marknadsföringsinsatser att bygga varumärke åt någon annan, inte åt dig. 

Varumärkesbyggande handlar till stor del om att kommunicera identiteten. För att kommunicera identiteten effektiv så måste identiteten gestaltas.

logo

Starten för att gestalta identiteten hos ett företag är nästan alltid att ta fram en logo.

logo

guerilla paket

När logon är klar så vill man så snabbt som möjligt börja använda den. Därför erbjuder vi ett paket med en skräddarsydd mix av smarta och billiga sätt att komma igång med att kommunicera identiteten och effektivt bygga varumärke. Vi kallar paketet för ett guerilla paket.

guerilla paket

mer

Vi har också många andra kompetenser och tjänster för att gestalta identitet, ofta ingår det i andra tjänster som är mer konkreta som webdesign och våra action-tjänster.

Vill du förstå lite mer om identitet så finns en snabbkurs om identitet här: Vad är identitet?

·

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.