positionering

Andraq steget är att utreda vilken position på marknaden man vill att företagets varumärke ska ha.

Vilken position har du?

Din nuvarande varumärkesposition klargjorde vi när vi analyserade startpositionen.

[widepicture][/widepicture]

Din startposition.

Frågan är nu om det är den positionen du redan har som är den rätta för ditt företag i framtiden?

Vilken position ska du ha?

För att få svar på det så undersöker vi tillsammans med dig vilka positioner som dels går att ha och dels vilka som ditt företag verkar ha förutsättningar att kunna hålla och hur lönsamma de kan vara.

[widepicture][/widepicture]

Vilka marknadspositioner existerar?

Konkurrenternas position?

Vi analyserar också vilka positioner på marknaden som redan hålls av konkurrenter till dig.

[widepicture][/widepicture]

Konkurrenternas positioner.

Beslut om position

När analysen är klar är det dags att fatta ett preliminärt beslut om vilken position du vill ha.

[widepicture][/widepicture]

Byta position eller inte?

Strategin, byggandet av en verktygslåda och utvecklingsplanen kommer att påverkas av om du redan har den önskade positionen eller om du måste transformera varumärket och kanske även kundbasen till en ny position.

Det slutgiltiga beslutet fattar du när utvecklingsplanen är klar och innan du börjar genomför den.