startpunkt

Innan man kan bygga ett starkt varumärke måste man ta reda var man startar.

kartläggning av startpunkt

Vem är man? Vad är man? Vilka värderingar har man? Hur gör man saker? På vilket sätt är man unik?

Det finns många frågor som måste undersökas och åtminstone delvis bli besvarade innan man kan påbörja byggandet av ett varumärke. Skyndar man förbi och slarvar med frågorna så kommer inte varumärkesbyggandet att fungera.

workshop

[widepicture][/widepicture]

Bästa sättet att besvara frågorna är oftast genom en gemensam workshop. I workshoppen utforskar och besvarar vi tillsammans grundläggande varumärkesfrågor rörande ditt företag.

Resultatet blir att du får en djupare insikt om ditt eget företag och vi får det underlag vi behöver för att kunna designa din identitet och planera arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi.

[widepicture][/widepicture]

En färdiganalyserad startpunkt

En färdiganalyserad startpunkt består oftast av en lös samling med information och annat material, stora pappersark med handritade grafiska analyser, intervjuer och rapporter. Det mesta framtaget under workshoppen.Ibland kan det behövas att allt sätts samman i en mer sammanhållen form, som en bok eller en föreläsning med bildspel.

·

Kontakta oss om du veta mer om hur vi kan göra detta för dig.