utvecklingsplan

Sista steget är att sätta samman allt, startpunkt, positionering och verktygslåda till en kreativ kostnadseffektiv och genomförbar handlingsplan med konkreta att-göra-listor och mätbara mål.

Planering

Om de första 3 stegen genomförts med rimlig kvalitet så är det en relativt enkel sak att ta fram en kostnadseffektiv och genomförbar utvecklingsplan för att bygga den rätta varumärkespositionen.

Samtidigt så är detta den svåraste delen för dig som ägare eftersom momentet innebär att du ska fatta beslut som du själv och ditt företag ska genomföra. Besluten du fattar kommer dessutom att kräva investeringar i tid och andra resurser vilket innebär en belastning på organisationen innan de positiva effekterna av varumärkesbyggandet uppkommer. Fattar du fel beslut och sen ändrar dig halvvägs blir det väldigt kostsamt. Så det gäller att du fattar rätt beslut från början.

Beslut

För att hjälpa dig med beslutsfattandet så har vi ett flertal strukturerade metoder att sätta in för att stödja planeringen och beslutsfattandet.

Planeringsspel

Eftersom vi redan kartlagt startpunkten, den önskade positionen och verktygslådan har vi det underlag som behövs för att skräddarsy ett planeringsverktyg som liknar ett vanligt sällskapsspel. Dvs ett verktyg med en spelplan, brickor och olika kort. Det gör planeringen extremt konkret och du kan själv använda spelet för att göra din personal delaktiga i planeringen av aktiviteter de själva ska genomföra.

Simulering

En fördel med att vi skapar ett planeringsspel är att det även kan användas till att genomföra övningar där man simulerar olika utvecklingsstrategier. Det är även möjligt att i detta läge genomföra spelsimuleringar där man som en kontrollåtgärd testar hur det skulle gå om man väljer helt andra varumärkespositioner än den man bestämt sig för.

Stabsövning

Slutligen kan vi stötta beslutsfattandet genom att hålla en workshop strukturerad på samma sätt som en militär stabsövning där man går igenom ett antal mycket väl definierade steg som leder fram till ett mycket genomtänkt beslut.

I själva verket har hela vårt arbete i de tidigare stegen varit fokuserat på att få fram det underlag som krävs för att kunna genomföra denna övning på ett sånt sätt att du verkligen kommer att kunna fatta beslut om hela strategin och planeringen. Främsta fördelen med den här metoden är att du när du fattar beslutet också kommer veta att det är rätt beslut du tagit.