web internetstrategi

I samhället internet är din websajt din virtuella bas, men precis som med ett riktigt samhälle måste du locka besökare.

web internetstrategi

web internetstrategi kartlägger först de aspekter av samhället internet som är intressant för ditt företag. Vi tar fram de verktyg vi behöver. Det finns ett antal verktyg som exempelvis webevent, webannonser och sökord. Hur ska de utformas? Var ska de placeras och när? Hur kombinerar man lanseringen av din websajt med en kampanj för en specifik produkt? Kanske ska lanseringen ske stegvis?

Internet är inte bara ett hav av information utan också ett medium som helt kontrolleras av sin användare. Du kan aldrig på förhand räkna ut när en användare hittar till din websajt. Det enda sättet att få genomslag är att se till att din websajt alltid är sitt bästa jag. Websajten ska vara lätt att navigera och innehålla all information en kund kan tänkas vilja ha innan de tar personlig kontakt. Den ska presentera företagets produkter/tjänster och erbjudanden på ett tydligt sätt och den måste uppfylla dessa kriterier utan att kompromettera ditt företags varumärke. Du måste veta exakt vad du håller på med.