web websajt

Idag utgår folk ifrån att ett företags websajt är synonym med företaget. Det ställer oerhört höga krav på websajten. Man förstår inte omfattningen av den roll internet spelar för marknadsföring i dagsläget. Flertalet företag har websajter som representerar dem undermåligt eller, i värsta fall, felaktigt, vilket påverkar företagets omsättning och tillväxt kännbart.

Din websajt är din mest direkta kommunikationskanal. En bra, genomtänkt websajt lägger grunden för relationen mellan besökaren och ditt företag. Den relationen påverkas oavsett om du har tänkt igenom din websajt. Den relationen är ovärdelig. Websajten är inte bara en virtuell representation av ditt företag. Den är ditt företag. Det är så besökaren tänker.