web teknisk plattform

Precis som ett företag är en websajt ingen statisk företeelse. Den står på ett fundament av egenskaper och värden som gör websajten unik. Samtidigt är websajten organisk och utvecklas i takt med att företaget utvecklas. För att inte rucka det grundläggande fundamentet behöver man planera för websajtens utveckling i förväg.

web teknisk plattform

I en websajt sker två typer av utveckling; löpande småpill och större event. I web teknisk plattform lägger vi därför upp och planerar websajten och navigering på ett sådan att sätt att du själv enkelt kan lägga till och byta ut information. När du sedan behöver weblansera en ny produkt eller vända dig mot en annan marknad, dvs större event, innebär web teknisk plattform att verktyg för detta redan är framtagna.

äkta fejk använder sig av den senaste generationen webstandarder, vilket gör det möjligt att helt separera innehåll, struktur, formgivning och funktion. Det innebär att din websajt framledes kan hantera ditt företags expansion även på bredden.

Vi håller även hårt på principen att kostnaden för underhåll av din websajt ska växa långsammare än mängden innehåll.