web struktur

Websajten liknar ett bygge i så mån att den liksom bygget förutsätter arkitektur – i det här fallet informationsarkitektur. Informationsarkitektur är helt enkelt det understödjande ramverket och grundstommen i websajten.

web struktur

Vilken typ av websajt ska du ha? Ska den se ut som en dagstidning, en webshop eller kanske en personlig blogg? Hur ska navigationen organiseras? Många långa nätter har ägnats åt att namnge exempelvis knappar. Det låter kanske konstigt att lägga tid på något som verkar så elementärt, men informationsarkitekturens absolut viktigaste syfte är att se till att besökare på ett enkelt och bekvämt sätt hittar i sajten. Om man som besökare när man trycker på en knapp hela tiden hamnar någon helt annanstans än man hade tänkt sig, så blir man väldigt trött och ger sig snart av. Av samma anledning hör rubrikssättning hemma under informationsarkitektur.