aktion pusselbitar

Varumärkesbyggande är en pågående process. Den pågår så länge företaget är verksamt och ibland även efter att företaget har lagts ned. Vissa företag blir del av vår historia på samma självklara sätt som gamla universitet. De blir läroverken för kommande generationer av uppfinnare och entreprenörer och dessa kommande generationer håller varumärket vid liv – varumärke är något som finns i våra huvuden. Det är en uppfattning.

aktion pusselbitar

Varumärkesbyggande är en pågående process, som består av kampanjer, där kampanjerna är pusselbitar både i en större helhet såväl som pussel i sig själva. De olika komponenterna pusslas ihop på vad som verkar som en oändlig blank bricka. Så fort man når kanten, finns ett nytt pussel att lägga som tar vid där det andra tar slut. Man kan pussla på bredden, på höjden, på snedden, tvådimensionellt och tredimensionellt, till och med endimensionellt. Man kan pussla neråt om man vill eller i den redan lagda pusselbiten. Det finns bara en regel. Grunden måste vara stabil.