framtidsanalys

Ett företag som inte återkommande analyserar framtiden kommer alltid att ligga steget efter och tvingas reagera på kriser som andra skapar. En företagare som vill bestämma sin framtid sägnar sig fortlöpande åt framtidsanalys. Framtidsanalys skiljer sig från omvärldsanalys och trendspaning genom att den utgår ifrån frågeställningen ”Vad är det som idag inte finns, men som kommer att finnas i framtiden?” och ”När i framtiden kommer detta att finnas?”

framtidsanalys, omvärldsanalys och trendspaning

Ett exempel på framtidsanalys skulle kunna vara nätet av motorvägar i Stockholm. En omvärldsanalys ger oss en beskrivning av Stockholm idag som ett antal större motorvägar som leder mot centrum. Dessutom finns en halv kringled bestående av södra länken och Essingeleden. Vi ser också att det pågår byggandet av norra länken som kommer att förlänga kringleden så att den sträcker sig runt nästan hela Stockholm. Det som inte finns eller håller på att byggas är en österled som binder ihop hela kringfartsleden. Nu har vi hittat något som inte finns idag. Frågan är nu om detta kommer att finnas i framtiden?

En snabb titt på historien visar att en österled projekterats flera gånger dels pga det stora behovet, dels pga starka intressegrupper som utövar omfattande lobbying för att få en österled byggd. Varför den inte har byggts hittills beror på en mycket stark opinion mot en österled som måste gå antingen över eller under Djurgården. Här kan vi göra en enkel trendanalys för att se hur opinionsbilden kommer att se ut i framtiden. På 70-talet var opinionen mot motorvägsbyggen som starkast. Därefter har det skett en gradvis förskjutning av opinionen som har inneburit att grupperna för motorvägsbyggen i nuläget är starkare än de mot. Ett tydligt tecken på detta är den norra länken som byggs under en del av nationalstadsparken kring Brunnsviken och under norra Djurgården. Här ser man också tydligt motorvägsbyggets förespråkare strategi. Man har accepterat oppositionens argument och sedan arbetat runt dessa genom att bygga motorvägen med extremt dyra och innovativa metoder som innebär minimala intrång i natur och kulturarv. Trenden pekar tydligt på att denna maktförskjutning kommer att fortsätta. Österleden kommer därför att finnas i framtiden.

framtisanalys

Frågan är nu ”När kommer österleden att finnas?”. Eftersom förespråkarna i dagsläget har medvind, kommer de att dra igång pr-arbete och lobbying absolut senast när norra länken invigs. Troligen pågår sådana aktiviteter redan, så svaret på frågan när, är ”Så fort det går efter den norra länkens invigning”. Då vet vi att det tar ca 15 år att fatta beslut om dyra infrastrukturprojekt i Stockholm. Fortare än så går det inte. Samtidigt vet vi att numera görs projekteringsarbetet ofta innan beslut fattats, så när beslutet väl är fattat är det bara 1-2 år kvar till byggstart. Själva byggtiden är ca 5 år. Ungefär år 2032 kan vi alltså förvänta oss att det existerar en österled och att hela Stockholm är omslutet av en kringled.

Om man ska agera på denna insikt om framtiden beror på vilken bransch man är i. En reklambyrå bör agera omedelbart därför att det är nu marknaden för deras tjänster öppnar sig. En ingenjörbyrå som arbetar med tunnelprojektering bör sätta igång med varumärkesbyggande aktiviteter nu för att öka sina chanser att få projekteringsuppdrag under den 15 års-period som föregår beslut om bygge. Hamburgerkedjor och bensinmackskedjor bör utse en ansvarig för att följa planeringen så att man har möjligheten att snabbt köpa in eller hyra attraktiv mark billigt när det börjar bli tydligt hur en sträckning av österleden kommer att se ut. Företag som redan idag skulle behöva österleden för transporter måste hitta andra lösningar, eftersom de inte kan vänta i 20 år.