kulturell identitet

På Manhattan i New York fanns till för en tid sedan det kända Soup Kitchen International, som fått ökennamnet the Soup Nazi i en episod av  Seinfeld. Köksmästaren Al Yeganeh hade helt enkelt ställt upp ett antal regler för snabb beställning, som om man inte följde dem ledde till att man hamnade längst bak i kön igen. Soppköket var mycket populärt bland stressade New York-bor med korta lunchraster. The Soup Nazi var en institution och en symbol för det tempo som definierade New Yorks anda.

kulturell identitet

Kulturell identitet är inte samma sak som värderingar. Snarare är det hur man uttrycker värderingarna. Att visa hänsyn som gäst kan till exempel lika gärna handla om att ta av sig skorna som att behålla dem på. Det gäller dock att vara medveten om hur uttrycket av värderingarna uppfattas av omvärlden. Al Yeganeh premierade effektivitet. Hans sätt att förmedla detta uppfattades emellertid som aggressivt och socialt inkompetent, vilket inte var soppkonstnärens intention. Yeganeh fick arbeta hårt i många år för att med viss framgång till sist tvätta bort stämpeln given honom av Seinfeld.

rötter och profil

Kulturell identitet uppkommer som en sammanslagning av bland andra ägarens personlighet, miljön i vilken företaget verkar och hur man bemöter kunder. Den kan baseras på starka rötter i en tradition, land eller kultur, en utpräglat miljömedveten eller politisk profil som resultat av starka principer om föregående eller värderingar om kundbemötande såsom effektivitet, personlig kontakt och uppföljande. Det finns en mängd variabler.

tillförlit

En stark kulturell identitet förmedlar en känsla av tillförlitlighet. Att allt är som det ska. Det bidrar till ryktesspridning och följaktligen marknadsföring. Folk berättar gärna om ett säreget företag. I bästa fall blir varumärket en institution.