kundutbildning

kundutbildning bygger på principerna om interaktion och kunskapsspridande. Ur varumärkesbyggande aspekt etablerar kundutbildning företaget som en auktoritet på det aktuella verksamhetsområdet.

kundutbildning

informationsportal

En av de viktigaste funktionerna hos en websajt är att vara en uppdaterad informationsportal inom företagets verksamhetsområden. Internet fungerar idag som allmänhetens uppslagsverk och ryktet om en informationsrik websajt sprider sig snabbt. Den informationsrika websajten får encyklopedisk status och används som referensverk av internetanvändare. Branschkunniga hänvisar gärna till en bra websajt även om den representerar ett företag. Websajten får en strid ström av stamgäster och allra viktigast, etablerar företaget som ledande inom branschen.

utbildningspaket

Ledande företag delar med sig av den kunskap de besitter inom sitt verksamhetsområde. De kan dessutom ta bra betalt för spännande och nydanande kurser, seminarium eller spel som utbildar företagskunderna om det egna företaget genom att presentera fräscha och moderna perspektiv på för publiken lukrativa och kanske hittills obegagnade prospekt. Ett bra utbildningspaket leder till att kunderna, för att framhålla sin egen kompetens, genom kollegor och konkurrenter sprider varumärket. När kunden tar beslut om möjligheterna företaget har presenterat kommer de att anlita samma företags kompetens för att genomföra den del som ligger inom dess verksamhetsområde.

forskning

Flera företag tar regelbundet fram information som kan vara av intresse för andra än deras konkurrenter. Handlar det om mycket information som uppdateras kvartals-eller årsvis kanske företaget sammanställer exempelvis en rapport eller till och med en egen tidning som kunder får prenumerera på. Man håller föreläsningar på universitet och lärosäten om företagets verksamhetsområden och upptäckter och erbjuder attraktiva praktikplatser. På så vis blir företaget en av de institutioner som driver samhällets utveckling.

By Invitation Only

World Economic Forum arrangeras varje år i den schweiziska alpbyn Davos. Världsledande entreprenörer, ekonomer, politiker, finansiärer, ambassadörer, statsöverhuvuden och kungligheter betalar multum för privilegiet att närvara under den fem dagar långa tilldragelsen. Det hålls seminarium och föreläsningar om allt möjligt. Avskilda från omvärlden och skyddade från pressens bevakning är religiösa och politiska ledare fria att diskutera heta frågor över en kopp kaffe. Det anordnas privata fester där världsangelägenheter avhandlas och unga entreprenörer och innovatörer får tillfälle att presentera sina idéer och knyta kontakter. WEF är en exklusiv klubb. Den viktigaste egenskapen forumet besitter är att vara en frizon för de människor som styr vår värld. Här kan de bevaka sina intressen genom att utbyta information och idéer utan att behöva väga varje ord på guldvåg. Det är en kreativ tankesmedja.

By invitation only får företagskunder inbjudan till seminarium, konferenser, event eller del av ett exklusivt utbildningspaket som ger dem möjlighet att träffa spännande personer inom branschen, skaffa sig kunskap och information, insikter i vad som händer just nu, möjlighet att bolla och utbyta idéer samt knyta kontakter. Som arrangör blir företaget den centrala aktören och den alla vill associera sig med.