trendspaning

Det här med trädgårdar är Stig något av en expert på. Stigs trädgård är den mest välskötta i hela kvarteret. Grannar vänder sig till Stig om trädgårdsskötsel och han är ordförande i kvarterets skönhetsråd. När Stig börjar anlägga mossmatta i sin trädgård sprider sig därför mossmattor som en löpeld genom grannskapet. Man skulle kunna se Stigs mossmatta som ursprunget till en trend, men trender är luriga saker. Trädgårdshandeln i Stigs grannskap som funderar på att ta in mossmattor en masse skulle, om de realiserade sina planer i dagsläget, snart stå med ett olönsamt lager de tvingas sälja ut till en fjärdedel av inköpspriset.

trendens epicentrum

Föreställ dig att trender är som jordbävningar. Epicentrum för trenden är där kulturer möts i ett dynamiskt klimat. Ju längre bort från epicentrum vi kommer desto mer kulturellt homogena blir samhällena. Till den yttersta ringen hör Stigs lilla kvarter. Mossmattan är alltså inte ett tecken på en begynnande trend utan trendens efterdyning. Att stirra sig blind på det som sker lokalt är aldrig bra, men man bör å andra sidan vara uppmärksam på det som sker lokalt för att kunna spåra ursprunget och skaffa sig ett försprång inför nästa kommande trend.

trender och handel

Epicentrum för en trend behöver inte nödvändigtvis vara en storstad eller ens en fysisk plats. Kom ihåg, den enda förutsättningen är att kulturer möts där i ett dynamiskt klimat. En god riktlinje är dock näringslivet. Handel blir i allt högre utsträckning en global affär allteftersom medelkvalificerad arbetskraft genom teknikens evolution görs överflödig till förmån för högkvalificerad och lågkvalificerad arbetskraft. För att globalt vital handel ska kunna idkas förutsätts mötesplatser med multiple pressure points, dvs kulturella vägskäl där flera aktörer med egennytta som drivkraft stimulerar utvecklingen så att handel dem emellan underlättas. Det skapar en kulturellt dynamisk grogrund för idéer och… trender. Handelsplatser finner man i storstäder, små byar, hamnar, längst vägar och på Internet.

trendspaning

Trendspaning handlar om att fortlöpande lokalisera trenders epicentrum och hålla sig kontinuerligt uppdaterad om vad som sker där. Även det som till en början inte verkar direkt centralt för ens egna syften kan på sikt visa sig vara oerhört intressant. I och med att det globala samhället krymper ska man dock vara medveten om att antalet dynamiskt kulturella knutpunkter växer lavinartat. Det gäller att inte tappa siktet.

trendspaning bas

trendspaning bas spårar på Internet ursprunget till för kunden intressanta trender vars efterdyningar man ser lokalt.

trendspaning medium

trendspaning medium kombinerar trendspaning bas med djupgående intervjuer, där man identifierar de bakomliggande tankemönster och drivkrafter som har gett upphov till trenden och kan ge föraningar om kommande trender.

trendspaning avancerad

trendspaning avancerad bevakar epicentrum för trender inom ett definierat intresseområde dels på Internet och fysiskt på plats. Du som kund hålls uppdaterad om faktiska kommande trender och vi samarbetar med dig för att navigera dessa och utnyttja den fulla potentialen.