Utbildning – Webcentrerat arbetssätt

Grundläggande kurs i webcentrerat arbetssätt och hur det relaterar till den egna organisationens behov. Kursen omfattar en historisk exposé, en teoretisk och praktisk genomgång av webcentrerat arbetssätt, och en analysövning kring vad webcentrerat arbetssätt skulle kunna innebära för den egna organisationen.

Kursmoment

Moment 1

Historisk expose 1995-framtiden

Många har en idé eller föreställning om vad en websajt är och hur man ska arbeta med den. Dessa föreställningar har sin grund i någon av alla de utvecklingsfaser som websajtbyggande genomgått sedan 1995.

För att kunna fatta välgrundade beslut om den egna organisationens web- och internet-användande behöver man placera in sin egen för-föreställning på rätt plats i den historiska utvecklingen av websajter.

Detta utbildningsmoment åstadkommer det

Moment 2

Webcentrerat arbetssätt

Hur kan man använda hela personalens befintliga kompetens för att förbättra den externa kommunikationen?

Hur kan man utan att öka arbetsbördan förbättra produktiviteten och höja kvalitén i den externa kommunikationen?

För att kunna svara på dessa och andra frågor behöver man ha en grundläggande förståelse för webcentrerat arbetssätt och möjligheten med en modern standardplattform. Och hur detta skiljer sig från ett icke webcentrerat arbetssätt.

Förståelsen behöver vara på både ett teoretiskt och praktiskt plan. Dessutom behöver man förstå detta både ur ett övergripande strategiskt perspektiv och ur perspektivet av hur faktiska arbetsuppgifter görs.

Detta utbildningsmoment lägger grunden till en sådan förståelse.

Moment 3

Vad innebär detta för din organisation?

Momentet innebär att vi tillsammans gör en analys av hur ni arbetar idag och vad det skulle kunna innebära att istället arbeta weborienterat med en modern standardplattform som bas.

Utbildare

Utbildningen hålls av Rasmus Larsson, webpionjär, framtidsforskare, strateg, matematiker, designer, affärsutvecklare, programmerare, förändringskonsult och entreprenör.

Rasmus har arbetat kontinuerligt med webstrategi och handfast websajtbyggande sen 1995 och har en personlig erfarenhet av alla utvecklingsfaser samt hur man konkret utnyttjar möjligheten med varje generation web.

Rasmus var med och skapade en av världens första webbyråer och driver idag webbyrån Äktafejk, framtidsforsknings och strategibyrån SLAAK, samt identitets och maskotdesigbyrån Cubby’s Going Home.

Kostnad och Villkor

Kursen anpassas alltid efter köparens behov så pris och villkor kan variera.

Kontakta oss på rasmus@aktafejk.se och fråga efter en offert.

Article written by Rasmus