villkor

Promise 2001

För merparten av våra tjänster tillämpar äkta fejk standardavtalet PROMISE 2001 som är framtaget specifikt för multimediabranschen. PROMISE 2001 är ett välrenommerat och modernt avtal som reglerar det mesta från upphovsrätt till hur man reklamerar felaktigt utförda arbeten. Allt på ett sätt som är begripligt och fungerar för såväl köpare som producent.

Av praktiska skäl kan hända att vi gör överenskommelser om uppdrag med kunder muntligen eller per e-mail. I dessa fall skall så skall villkoren i PROMISE 2001 gälla som om ett skriftligt uppdragsavtal upprättats.

Villkoren i PROMISE 2001 tillhandahåller vi på begäran i samband med uppdrag. Avtalet kan också beställas direkt från PROMISE.

tilläggsvillkor

För ett fåtal av våra tjänster så räcker PROMISE 2001 inte till för att reglera det som krävs. För dessa produkter finns särskilda tilläggsvillkor som vi publicerar på vår websajt och/eller meddelar i samband med köp. Ett exempel är logos, där vi tillämpar villkoren i Reklamförbundets avtal för friköp av logo.

Priser och andra villkor publicerade på vår websajt gäller som likvärdiga med att vara explicit inskrivna i uppdragsavtal. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa vid behov. Om priser eller andra villkor ändrats i websajten under pågående projekt eller under pågående förhandling så skall de villkor gälla som förelåg den dag då den första fakturan för aktuell tjänst betalats.

speciella villkor och testtjänster

För uppdrag som sker enligt avtalspriser kan gälla andra särskilt överenskomna villkor.

För tjänster som köpts till specialpris därför att vi testar en ny tjänst så gäller inga av våra vanliga villkor för leverans och kvalitét. Köpare av sådan tjänst skall vara medveten om att vi förbehåller oss rätten att ensidigt under pågående arbete ändra villkor för leveranstid, leveransomfång och kravspecifikation av tekniska eller andra skäl som vi anser nödvändiga.

fakturering

Efter överenskommelse om uppdrag så fakturerar vi halva kostnaden för beställda tjänster i förskott. Arbetet påbörjas först då denna faktura betalats. När arbetet slutlevererats så skickar vi en slutfaktura som skall betalas inom 30 dagar.
[/backdrophead]