etik

miljö

För oss på äkta fejk är det viktigt att de projekt vi arbetar med inte går stick i stäv med våra egna grundläggande värderingar. Vi åtar oss inte projekt som innebär att marknadsföra produkter och tjänster som är ovarsamma mot miljön eller mot andra människor.

livskraftiga affärer

Vår affärsmodell bygger på uppfattningen att den affär är bra som såväl köpare som säljare vinner på. Att göra affärer handlar för oss alltså inte om köpslående mellan köpare och säljare om vem som ska få den bästa dealen. Det handlar om att generera sund, livskraftig affärsnytta. Ett projekt har lyckats först när vi kan se att nytta har genererats för kunden i förhållande till dess egna kunder och uppdragsgivare, inte bara i ett inledande skede utan även på sikt i form av till exempel ökat kassaflöde, en starkare marknadsposition och en större handlingsfrihet.