logo

[widepicture][/widepicture]

Logon är stommen i ditt företags gestaltade identitet och utgångspunkten för all design.

Logon fungerar som en igenkännande symbol för ditt varumärke. En bra logo förmedlar de viktigaste värdena på bråkdelen av någon sekund. Den ska också vara lätt att känna igen och svår att plagiera.

En logo är oftast visuell, dvs den ska uppfattas med blicken och består av en designad bildsymbol (pictogram. figur) eller ett designat namn (logotyp) eller båda samtidigt. En logo kan också vara audiell eller taktil, som t ex namnet uppläst av en viss röst, en designad ljudeffekt eller en särskild känsla i en materialyta.

portfolio

Här kan du se logos vi designat –>

·

Kontakta oss om du veta mer om hur vi gör för att ta fram en logo som fungerar för ditt företag.