strategi

Vill man utveckla sitt varumärke så måste man ha en fungerande plan.

Att ta fram en sån plan är inte helt enkelt och man bör ha både omfattande teoretiska kunskaper och erfarenhet av att skapa varumärkesstrategier för att lyckas bra. Vi rekommenderar att man anlitar oss för att leda arbetet med att skapa en sån här plan.

[widepicture][/widepicture]

För att få fram en plan som fungerar för ditt företag så krävs 4 distinkta steg med analyser och planering. I vissa fall krävs ytterligare delsteg med speciella analyser innan man kan lägga fast en utvecklingsplan. Det kan vara t ex fördjupade konkurrensanalyser eller framtidsforskning. Det brukar framkomma under analysen av startpunkten eller positioneringen om det krävs ytterligare speciella analyser.

steg 1

[widepicture][/widepicture]

analys av startpunkt

Innan man kan bygga ett starkt varumärke måste man ta reda var man startar. Vi gör det gemensamt och oftast i form av en workshop.

Läs mer om hur det går till här: startpunkt

steg 2

[widepicture][/widepicture]

analys och beslut om positionering

När starpunkten är klarlagd är det dags att bestämma vilken position på marknaden man vill att företagets varumärke ska ha. Strategin kommer att påverkas av om man redan har den positionen eller om man måste transformera varumärket och kanske även kundbasen?

Läs mer om arbetet med positionering här: positionering

steg 3

[widepicture][/widepicture]

byggandet av en verktygslåda

När man vet var man startar och vart man ska är det dags att analysera vilka resurser man har tillgång till för att ta sig dit man vill. Många gånger har man resurser man inte använder alls och som med lite kreativitet kan omvandlas till effektiva verktyg för varumärkesbyggande.

Läs mer om arbetet med att bygga en verktygslåda här: verktygslåda

steg 4

[widepicture][/widepicture]

utvecklingsplan

Sista steget är att sätta samman allt, startpunkt, positionering och verktygslåda till en kreativ kostnadseffektiv och genomförbar handlingsplan med konkreta att-göra-listor och mätbara mål.

Läs mer om arbetet med att skapa en utvecklingsplan här: utvecklingsplan