web

[widepicture][/widepicture]

det andra steget

En stor andel företag idag betraktar internet som någon slags gratistidning. Det är fel. Tänk såhär, ditt företag är Stockholmsbaserat och du vill nu etablera dig i Helsingborg. Du behöver exempelvis ta reda på hur konkurrensen ser ut, hur man bäst når ut till den målgrupp du är intresserad av, vilka medier man kan anlita och var och hur du ska bygga ditt nya kontor. Internet är ett virtuellt samhälle och det fungerar precis som Helsingborg med en betydelsefull skillnad. I detta samhälle ingår alla världens länder. Du ska lansera ditt företag på den absolut mest centrala och svårmanövrerade plattformen i vår tid.

web

web innehåller det du behöver för att genomföra en grundläggande internetlansering.