action

det tredje steget

metoder s maskotar och myter som etablerar en kult kring varumärket, omvärldsanalys, kampanjer för tjänster och produkter, websökord, direktreklam, informationsportaler som bloggar och nyhetsarkiv, seminarier, events och kundutbildning

action

aktion är fullföljandet av start utvecklingsplan. Du har lagt grunden för att lyfta ditt varumärke och du har nu en uppsjö metoder till ditt varumärkes förfogande. aktion handlar om fortlöpande varumärkesbyggande och kampanjer för att skapa och upprätthålla intresse för ditt varumärke på befintliga och nya marknader. Det finns ingen färdig grundstruktur för aktion på samma sätt som för start och web och det av naturliga skäl – vi vet än så länge ingenting om dig.

Under aktion det tredje steget presenterar vi därför istället de strategier, metoder och verktyg som blir tillgängliga för dig i och med att du har genomfört start och web. Du kan skapa dig en bild av hur ditt samarbete med oss kommer att se ut framledes.