underättelsebaserad strategi

”There is a ludicrous tradition among copywriters that consumers aren’t interested in facts. Nothing could be farther from the truth. (…) The consumer isn’t a moron; she is your wife. You insult her intelligence if you assume that a mere slogan and a few vapid adjectives will persuade her to buy anything. She wants all the information you can give her.”

ur ”Confessions of An Advertising Man” av David Ogilvy

underättelsebaserad strategi

Underättelsebaserad strategi utgår ifrån insamlande av information om behov, befintliga som framtida och hur dessa tillgodoses. Behov kan skapas. Det var ingen som hade ett behov av bilen innan den fanns, men nu behöver nästan hela jordens befolkning den lilla lådan med fyra hjul.

lönsam etik

Begreppet underättelsebaserad betyder här alltså att samla in information om behov. Strategi härstammar från de grekiska orden stratos ‘armé’ och agein ‘att leda’. I sin ursprungliga betydelse denoterar strategi krigsföringskonst. Det är just från krigskonsten som vi hämtar mycket av vår inspiration när vi tar fram underättelsebaserad strategi. Vår bibel är Försvarshögskolans översättning av  mästerverket 孫子兵法 (”Sun Zis militärstrategi” eller ”Krigskonst” av Sun Zi) från 500-talet f.Kr. Krigskonst handlar inte om hur man genom strid vinner slaget utan om hur man vinner kriget utan strid. Det är detta som utmärker den skicklige ledaren. Att bevara, inte förgöra, är målet. Inom företagsvärlden kan denna princip översättas med etik. Etik bygger ett starkt varumärke. Det är lönsamt att vara etisk.

steget före

Det ledande företaget vet att deras produkter/tjänster är bra. De skryter inte om sina produkter. De försöker inte övertala eller argumentera för varför marknaden ska köpa dem. Istället lägger de sina resurser dels på att göra den egna verksamheten ännu bättre, dels på planering. Genom god planering undviker det ledande företaget konkurrens. De arbetar långsiktigt. De ligger alltid steget före potentiella konkurrenter. Deras kampanjer för ut information om deras produkter/tjänster till den del av marknaden som kan ha reell nytta av dem. Det ledande företaget har förstått något som mindre konkurrenter ofta missat. Fienden i Sun Zis Krigskonst översätts inte inom marknadsföring med konkurrensen eller marknaden. Det finns ingen fiende med rätt strategi. Det finns ett folk – marknaden.