web design

Det som fungerar på ett sätt i tryckt form fungerar sällan på samma sätt på internet.

Webdesign handlar inte om att anpassa din grafisk profil för nätet. Det handlar om att ta fram en grafisk webprofil som korrelerar med din tryckta grafiska profil. Samma ska gäller för språk.

web design

web design tar fram en grafisk profil och en språkprofil för din websajt som sedan används som utgångspunkt för att skapa sidor, annonser och kampanjer på internet. Den grafiska profilen inkluderar exempelvis navigationens utseende och grundläggande grafik såsom interna grafiska element.